Аэрозольная краска 7 035RAL

Бүтээгдхүүний код: m00223