Frog KOMPAKTOMAT

Frog KOMPAKTOMAT

Kod produkta:
3003259
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Hmotnost:
    6,74 kg