Share

Share

Kod produkta:
8000540-30336
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Hmotnost:
    2,72 kg