Pin

Pin

Kod produkta:
8000540-40397
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Hmotnost:
    2,26 kg