Share

Share

Kod produkta:
8000560-30120
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Hmotnost:
    3,08 kg