Disc

Disc

Kod produkta:
8000641-30053
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Hmotnost:
    10,36 kg

Uz ovaj proizvod možete da kupite i sledeće: