Shaft 3PB-P2

Shaft 3PB-P2

Kod produkta:
m06144
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Hmotnost:
    0,00 kg