Blade bolt

Blade bolt

Kod produkta:
m71LK000009
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Hmotnost:
    0,04 kg