Blade WSM43 C left

Blade WSM43 C left

Kod produkta:
m71LK200108A
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Hmotnost:
    6,40 kg