Plate WST 400 left

Plate WST 400 left

Kod produkta:
m71PK800501K
Ovaj deo može da se primeni i za sledeće mašine:
  • Hmotnost:
    2,15 kg